Network Menu

Canyon de Chelly, Navajo Nation

White House Ruins, Canyon de Chelly

White House Ruins, Canyon de Chelly
(CC BY-SA 3.0)

Miljontals år av landförhöjningar och strömmar från vattendrag har skapat dessa färgrika, branta bergsväggar, som kallas Canyon de Chelly. Naturliga vattenkällor har givit området många olika naturresurser, såsom växter och djur.

Därför har området varit bebott i tusentals år. Ancient Pueblans, också kallade Anazasi, levde där i länge. De första invånarna byggde ”pit houses”, som sedan blev ersatta av mer sofistikerade hem när fler människor flyttade in. Där finns också naturliga alkover och grottor som gav skydd.

Numera bor Navajo indianerna nere på kanjonens golv. 40 Navajo familjer bor där och odlar marken précis som the Anazasi gjorde. Området tillhär Navajo nation.

Turister kan se ner I kanjonen från både norra och södra kanten. Man kan se antika ruiner, som byggdes under olika tider i historien. Man kan också få en tur ner i kanjonen men endast med and auktoriserad Navajo guide.

Text: Suzanne Southard

Canyon de Chelly

Canyon de Chelly
(CC BY-SA 3.0)