Network Menu

För länge sedan

[Denna artikeln skrevs av Ewa Frölich, en av grundarna av SWEA Arizona, i samband med SWEA Arizonas 20 årsjubileum 2006. Den publicerades i SWEA Arizonas jubileum blad.]

Text: Ewa Frölich

Ewa Frölich

Ewa Frölich idag (2014)
Foto: Privat

Det var en gång en svenska som befann sig i Phoenix. Det fanns flera svenskor, som bodde här, men det kände hon inte till. Hon hade bott i Arizona i många år men aldrig stött på någon annan från Sverige. Andra kände kanske en eller annan.

Det var så livet gestaltade sig i åldern före SWEA. Min familj och jag förflyttades hit under tidigt 1970-tal. Man drog iväg med barnen till VASA för att ge dem lite svensk kultur. Där fanns en och annan transplanterad svenska men majoriteten var andra eller tredje generationen svenskar utan kunskap om svenska språket. Man tydde sig till första generationen och fick några värdefulla svenskkontakter.

Efter några år hade man en kort lista på svenskar som pratade svenska. Man umgicks lite. Jag började ordna med flickluncher en eller två gånger om året. Listan växte. Om någon kände till någon Svenska som inte var med på listan, introducerades hon snabbt. Såg man en SE-märkt bil blev man alldeles till sig och gjorde alit för att få kontakt med en landsman. Mer än en gang blev det nit. Bilen hade sålts till en ickesvensk, som inte begrep vad man höll på med.

Den 3 maj 1986 blev det lunch igen hemma hos mig. Mona Mellegård ringde med förfrågan om hon kunde få informera svenskorna om en svensk kvinnoförening (SWEA) som hon hört ryktas om, med ett litet framförande under lunchen. Hon ville pejla intresset bland Arizonaflickorna för en mer organiserad grupp med kontakter utanför Arizona.

Det var så det gick till. Den handskrivna listan från lunchen finns kvar i sitt originalskick och ligger till grund för den ursprungliga Arizona SWEA-föreningen. Medlemsantalet de första åren uppgick till mellan 25 och 30 personer. Man ringde runt till varje medlem inför varje sammankomst.

Tiden går fort, det är nu 20 år sedan SWEA startades i Arizona. Man hade inte datorer, ingen internet, inga mobiltelefoner. Samtal hem till Sverige kostade bortåt $1/minut. Svenska tidningar gick laget runt. Att upplagan ibland var flera år gammal betydde mindre. Del var underbart bara att få uppleva något genuint svenskt på bild och i skrift. Många som varit borta från Sverige länge och levt utan mycket svenskkontakt, hade lite svårt att prata svenska.

Tack och lov för SWEA!

SWEA Arizonas första styrelse

SWEA Arizonas första styrelse (1986)
Från vänster: Solveig Caffee, Kerstin Krook, Kerstin Lorenzen, Ewa Frölich