Network Menu

Grand Canyon, Arizona

Grand Canyon National Park

Grand Canyon National Park
(CC BY-SA 3.0)

När man ser Grand Canyon för första gången förstår man varför det anses vara ett av världens sju underverk. Det är magnifikt och foton kan inte göra det rättvisa.

Grand Canyon bildades genom erosion. Colorado River flöt från början uppe vid kanjonens kant. Floden har under miljontals år ringlat sig neråt genom olika lager, som man kan se på kanjonens väggar. Den karvade denna otroliga klyfta och flyter nu längst ner på kanjonens golv. De olika lagren av Grand Canyon är spektakulära. De visar olika tidsperioder och tillstånd, t.ex lerigt, stenigt, sandigt, vulkaniskt etc. vid olika tidsperioder.

Indianer har bott vid Grand Canyon i tusentals år. Urindianer jagade stora djur i området för 10 000 år sedan. Man har också hittat keramiksaker som man kan datera till ca 4 000 år sedan. Kring år 500 AD flyttade ”Ancestral Puebloans” in i området. De odlade majs, jagade och gjorde invecklade korgar. De kallas ofta ”basket makers”. De byggde hus i bergsväggarna, sk ”cliff dwellings”. Flera av dem finns fortfarande kvar.

Indian Garden from El Tovar Hotel, Grand Canyon National Park

Indian Garden from El Tovar Hotel, Grand Canyon National Park
CC by 2.0

På 1300-talet flyttade förfäder till Havasupai och Hualapai indianerna in i Grand Canyon. Även Navajo och Apache indianerna flyttade in strax efter det. Navajos reservat ligger idag på östra delen av Grand Canyon. Hualapai-stammen bor i västra delen och har del av sitt reservat längs Colorado River vid Grand Canyons botten.

De första Europeerna som upptäckte Grand Canyon var en grupp spanjorer som kom upp från Mexico år 1540 för att leta efter en stad som, enligt sägen, var fylld av guld. I mitten av 1800-talet utforskade militären området och kom fram till att det hade inget värde.

John Wesley Powell var den första europe som åkte med flotte genom Grand Canyon, år 1869. De var 9 män som reste 1 000 miles på floden och samlade information om denna outforskade del av USA. Det var Powell som myntade namnet, Grand Canyon.

El Tovar Lodge from behind, Grand Canyon

El Tovar Lodge from behind, Grand Canyon
(Released to public domain)

Under 1870- och 1880-talet hittade man olika mineraler som koppar, asbestos, zink och bly. Många kom och ville ta del av gruvdriften. Men det var för svårt och farligt att bedriva gruvdrift, så gruvarbetarna försökte hitta annat att göra och tjäna pengar på — turism. Det byggdes järnväg och hotell. Man målade och tog foton på Grand Canyon. El Tovar hotell byggdes 1905. Santa Fe Railway gick upp till Grand Canyon från Williams, AZ.  Det sägs att El Tovar var den mannen i den spanska expeditionen 1540, som upptäckte Grand Canyon. Turisterna kom och 1916 blev Grand Canyon en National park, vilket betydde at det skulle bevaras så som det var.

Man kan idag besöka 3 olika delar av Grand Canyon. “The South Rim” är den mest populära. 90 % av alla besökare kommer till södra delen, som ligger endast 60 miles från Williams, AZ. Man kan fortfarande resa från Williams med Grand Canyon Railway upp till Grand Canyon. Flagstaff, AZ är 80 miles sydost och Sedona ytterligare 20 miles söderut.

Wotan's Throne, Cape Royal, North Rim, Grand Canyon National Park

Wotan’s Throne, Cape Royal, North Rim, Grand Canyon National Park
(CC BY-NC-ND 2.0)

”The North Rim” är svårare att ta sig till och den passar bättre för de som är mer äventyrslystna. Trots att man kan se den norra kanten från den södra — den är bara 10-15 miles bort via fågelväg — så tar det 5 timmar att köra till andra sidan. Folk säger att utsikten är ännu vackrare från norra kanten, som man lättast når från södra Utah.

”The West Rim” är inte del av nationalparken utan tillhör Hualapai indianstam. De har byggt en Skywalk, med genomskinligt golv där turisterna kan gå ut äver kanten och se ner i kanjonen —en fantastisk upplevelse. Västra kanten är närmare Las Vegas, så den får många turister därifrån.

Idag kan ett Grand Canyonbesök vara mycket mer än att bara se över kanten. Folk vandrar ner och upp, man tar åsneturer ner i kanjonen, man kan campa längst ner vid floden. Man åker ”river rafting” och flyger helikopter och flygplan över kanjonen. Det tar ungefär 10 timmar att vandra ner till botten, där man kan sova över natten. Eller så kan man gå från kant till kant, alltså ner och upp på en dag om man är riktigt spänstig!

Text: Suzanne Southard