Network Menu

SWEA informerar

SWEA International informerar och diskuterar, svarar på frågor och funderingar

SWEA Internationals styrelse under årsmötet, april 2014Dagen inleds med allmän information om SWEA International. Även tankar och idéer om SWEAs verksamhet idag och i framtiden ska presenteras och diskuteras.

Styrelsen kommer att redovisa vad den arbetat med sedan världsmötet i Bologna där idéer, synpunkter och förslag framfördes av deltagarna. Innan dagens slut svarar SWEA Internationals styrelse på inskickade frågor.

Vill du skicka in frågor till SWEA Internationals styrelse?

Frågeformulär till SWEA Internationals styrelse är inte längre aktiv.