Network Menu

Att växa i din roll inom SWEA

Workshop under SWEAs VM2015

En interaktiv programpunkt där du får möjlighet att reflektera över vad du vill vara för SWEA och vad du vill att SWEA skall vara för dig.

Eva P SvenssonInom SWEA har vi alla olika funktioner. Medlem, styrelseledamot, kommittéledamot, revisor, medlem i valberedningen, ansvarig för programgruppen eller julmarknaden. Detta är bara ett fåtal av de funktioner vi kan ha, och vi kan vara mer eller mindre aktiva i den rollen. Oavsett om vi är aktiva inom en avdelning, en region eller internationellt, känner vi alla ett ansvar för det vi gör och för det mesta känner vi glädje och tillfredsställelse med vårt uppdrag. Vårt medlemskap är inte begränsat i tid, men det är däremot de förtroendeuppdrag vi har. För att kunna göra vårt bästa och samtidigt trivas i rollen måste vi reflektera över hur vi agerar utifrån SWEAs mål och visioner. Vad vill vi uppnå med det vi gör och på vilket sätt vill vi agera?

Eva P Svensson, konsult i förändringsarbete och verksamhetsutveckling, håller en workshop i storgrupp och får oss att tänka efter, diskutera och analysera vår egen situation och hur vi kan växa i vår SWEA-roll.

Klicka här om du vill läsa mer om Eva och hennes workshop.

SWEA glob