Network Menu

Asiens regionmöte, oktober 2015


>>> Tillbaka till startsidan med listan över alla rapporter från VM2015


Regionmöte Asien

Text: Maria Mellblom, ordf. SWEA Bangkok

Asiens regionmöte; Foto: Tina O'Malley

Foto: Tina O’Malley

Fredagen startade med ett förmöte för regionen där vi planerade vårt årsmöte lite mer i detalj. Vi hade även fått en liten hemläxa till detta möte, vilket var att plocka fram några höjdpunkter från 2014 från våra olika avdelningar. Jag valde då att berätta om vår weekendresa till Hong Kong och om vårt varierande program. Det är ju svårt för dem som är nya som ordförande för sin avdelning att rapportera från året innan, eftersom vi behandlar föregående år på dessa möten. Men, vi talar naturligtvis också om året som är och om framtiden. Det är egentligen förmötet som är det mest intressanta då det är på detta möte som vi utbyter idéer och tips.

Sedan kom SWEAs juridiska rådgivare Gîta Paterson och pratade om hur reglerna/stadgarna ser ut inom SWEA, och varför. Kortfattat är det så här; SWEA International är registrerat i Kalifornien USA. På grund av det så måste vi följa de lagar som styr en ”nonprofit organization”. Vi är också registrerade som en organisation som slipper beskattning, vilket också medför regler som måste följas. SWEA som organisation finns till för att främja svensk kultur, språk och tradition, och det är alltså vårt huvudsyfte att sprida detta ut i världen.

Efter förmötet följde ordinarie årsmöte. Detta år blev det en lite större utmaning för mig då vår ordförande avgick precis innan Världsmötet. Jag som vice ordförande för region Asien fick alltså hoppa in som ställföreträdande ordförande med väldigt kort varsel, men det gick bra ☺. På själva årsmötet är det egentligen mest formalia, men det är något som vi måste göra för att följa våra stadgar.


OBS! För att se en bild i sin helhet, klicka på bilden. För att se hela galleriet, klicka på en bild och använd pilarna (< och >) för att bläddra mellan bilderna.