Network Menu

Sångerna till Margaret och Annette


>>> Tillbaka till startsidan med listan över alla rapporter från VM2015


SWEAs regionordförande samlades på scenen med sånger till Margaret Sikkens Ahlquist och Annette Åsberg, som närmar sig slutet på sina mandatperioder som Internationella ordf. och vice ordf.

Festafton; Foto: Jim Flynn

Foto: Jim Flynn

Margaret från Amsterdam
(musik: Tulpaner från Amsterdam)

SWEA har världsvida vingar, Sweor det finns överallt
Kvinnor med stil och en proffsig profil, men alla så vet vi just allt
Förmåga, att våga och råda
Kunna se framtiden an
Kultur och språk
Att undvika bråk
Här fordras en ledande hand
När vi vågar skickar vi till dig problem ifrån vår region
Och du svarar direkt och då skickar vi snabbt förslag på en motion
Nästa dag så skickar vi igen tre mail från vår webredaktion
Blågul skara, att bevara
Du får svara och förklara
just som ingen annan kan
det är Margret från Amsterdam

Ett, två, tre, så skickar vi till dig ett tack för din ambition,
Vi kan skicka varje dag till dig visioner om svensk tradition
Håll in magen nu, sträck upp din kropp här kommer en gratulation
(från) Blågul skara, att bevara
Du får svara och förklara
just som ingen annan kan
det kan Margret från Amsterdam

Festafton; Foto: Vicki Almstrum

Foto: Vicki Almstrum

Festafton; Foto: Jim Flynn

Foto: Jim Flynn

Annette vår California girl
(musik: California Girls – Beach Boys)

Från västkust till västkust for en flicka,
med talang som få
Ville ha hästar, hundar, barn och man
Så att hon kunde få tiden att gå

Orange County såg sin chans,
och tänkte henne vill vi ha,
Alltid kort och koncis, men med tusen förslag
Annette, en pärla i vårt arbetslag

Vi önskar att vi alla kan enas
Att SWEAs nätverk sprids och förgrenas
Med världsvid vänskap låt oss förenas girls…

Interninfo ska moderniseras,
Mallar skapas om
Logga in med hemliga ord nu,
så får du hjälp hela året om

Annette hon jobbar på och sliter
I SWEA djungelns snår
Koncentrera, finjustera, nej nu vill jag inte mera
Måste färga om mitt hår

Vi önskar att vi alla kan enas
Att SWEAs nätverk sprids och förgrenas
Med världsvid vänskap låt oss förenas girls…

Vi önskar att just här poängtera
Ett Swea guldkorn få presentera
Annette du är vår egen California girl…