Network Menu

VM2015 program lördag

Välkommen till SWEAs världsmöte
Program, lördag den 17 oktober 2015

Förutom alla avdelningsordförande hälsar vi alla övriga intresserade Sweor välkomna och uppmuntrar er att vara med under SWEAs världsmöte den 17 oktober 2015. Lördagen bjuder på information, föreläsningar och en workshop. Det kommer också att finnas utrymme för diskussioner, frågor och svar. Under dagens pauser blir det tillfälle att köpa trevliga SWEA-produkter och kanske det viktigaste av allt, att tala med alla Sweor som minglar runt.

Program

Se detaljer här längre ner på sidan eller via länkarna i nedanstående listan.

08:30-10:00 Välkomna; Allmän info från SWEA Intl; Uppföljning av VM 2013
10:00-10:30 Kaffe paus
10:30-12:00 Föreläsning; Vårt underbara svenska språk
12:00-14:00 Lunch
14:00-15:00 Föreläsning; Krishantering
15:00-15:30 Kaffe paus
15:30-17:30 Workshop; Att växa i min SWEA-roll
17:30-18:00 Summering, utvärdering och blickar framåt


SWEA informerar

SWEA International informerar och diskuterar, svarar på frågor och funderingar

SWEA Internationals styrelse under årsmötet, april 2014Dagen inleds med allmän information om SWEA International. Även tankar och idéer om SWEAs verksamhet idag och i framtiden ska presenteras och diskuteras.

Styrelsen kommer att redovisa vad den arbetat med sedan världsmötet i Bologna där idéer, synpunkter och förslag framfördes av deltagarna. Innan dagens slut svarar SWEA Internationals styrelse på inskickade frågor.

Vill du skicka in frågor till SWEA Internationals styrelse?

Frågeformulär till SWEA Internationals styrelse är inte längre aktiv.


Svenska språket

Föreläsning med frågor och svar under SWEAs VM2015

Lars-Gunnar-AnderssonEn stor del av det vi gör inom SWEA handlar om svenska språket. Vi skriver meddelanden, artiklar, inbjudningar och talar många gånger inför en större grupp. De flesta av oss bor utanför Sverige och har kanske tappat en del av vårt språk och inte riktigt följt med i hur språket har utvecklats. Vid världsmötet får vi lyssna till Professor Lars-Gunnar Andersson, känd från P1 programmet Språket. Före mötet kan vi skicka in frågor som Lars-Gunnar kan ta upp i sin presentation.

Klicka här om du vill läsa mer om Lars-Gunnar och hans föreläsning.

Vill du skicka in frågor till Lars-Gunnar om svenska språket?

Frågeformulär om svenska språket är inte längre aktiv.


Krishantering

Föreläsning med frågor och svar under SWEAs VM2015

Vi kan inte vaccinera oss mot kriser men vi kan minimera skadorna genom kunskap.

Louise Linder i blå prästklänning på strandenVid ett antal tillfällen har SWEA-avdelningar och dess medlemmar agerat vid både större och mindre katastrofer och varit till stor hjälp för dem som drabbats. För 10 år sedan hade SWEA Bangkok en stödjande roll vid Tsunamikatastrofen och innan dess kunde SWEA New York stötta utsatta vid 11 september attacken. När orkanerna 2005 orsakade översvämningar och stora skador i bl.a. New Orleans och Florida i USA, gick SWEA-avdelningarna i Mellersta Amerikas samman och informerade och hjälpte de drabbade svenskarna. Det finns också ett djupt engagemang hos enskilda Sweor att stötta vid personlig kris såsom sjukdom eller dödsfall.

Vid världsmötet får vi lyssna till Louise Linder, präst och legitimerad psykoterapeut, som kan berätta mer om krisens olika faser och lär oss hur vi kan komma vidare i livet.

Klicka här om du vill läsa mer om Louise och hennes föreläsning.

Vill du skicka in frågor till Louise om krishantering?

Frågeformulär om krishantering är inte längre aktiv.


Att växa i din roll inom SWEA

Workshop under SWEAs VM2015

En interaktiv programpunkt där du får möjlighet att reflektera över vad du vill vara för SWEA och vad du vill att SWEA skall vara för dig.

Eva P SvenssonInom SWEA har vi alla olika funktioner. Medlem, styrelseledamot, kommittéledamot, revisor, medlem i valberedningen, ansvarig för programgruppen eller julmarknaden. Detta är bara ett fåtal av de funktioner vi kan ha, och vi kan vara mer eller mindre aktiva i den rollen. Oavsett om vi är aktiva inom en avdelning, en region eller internationellt, känner vi alla ett ansvar för det vi gör och för det mesta känner vi glädje och tillfredsställelse med vårt uppdrag. Vårt medlemskap är inte begränsat i tid, men det är däremot de förtroendeuppdrag vi har. För att kunna göra vårt bästa och samtidigt trivas i rollen måste vi reflektera över hur vi agerar utifrån SWEAs mål och visioner. Vad vill vi uppnå med det vi gör och på vilket sätt vill vi agera?

Eva P Svensson, konsult i förändringsarbete och verksamhetsutveckling, håller en workshop i storgrupp och får oss att tänka efter, diskutera och analysera vår egen situation och hur vi kan växa i vår SWEA-roll.

Klicka här om du vill läsa mer om Eva och hennes workshop.

SWEA glob