Network Menu

Information om Lars-Gunnar Andersson

Professor Lars-Gunnar Andersson, känd från P1 programmet Språket, kommer att hålla en föreläsning om svenska språket under SWEAs världsmöte på lördag, 17 oktober.

Lars-Gunnar-AnderssonLars-Gunnar Andersson är sedan drygt 20 år professor i modern svenska vid Göteborgs universitet. För en bredare allmänhet är han mest känd som ämnesexpert i radioprogrammet Språket, där han medverkade som ämnesexpert under drygt 16 år. Han slutade med den sysslan i mars 2014 efter över 700 radioprogram.

Han har också skrivit ett tiotal böcker, ett par av mer populärvetenskaplig art, till exempel Fult språk (Carlssons förlag 1985), Bad Language (Penguin 1991, tillsammans med Peter Trudgill), Vi säger så (Norstedts 2000) och Språket (Norstedts 2007, tillsammans med Anna Lena Ringarp).

Efter radioäventyret har han börjat skriva språkartiklar i Göteborgs-Posten, en syssla som han ägnade sig åt under 1990-talet. Dessa artiklar handlar dels om svenskans utveckling i allmänhet, dels om göteborgskans ursprung och särart.

Lars-Gunnar Andersson har en doktorsexamen i allmän språkvetenskap från Göteborgs universitet 1975. Han har varit verksam vid Göteborgs universitet hela tiden med undantag för ett studieår i Amherst, Massachusetts, och några terminers arbete vid Lunds, Stockholms och Umeå universitet.

Hans språkvetenskapliga intressen är tämligen breda. Han har forskat om grammatik, semantik, sociolingvistik, dialektologi, svordomar och attityder till språk. Han har också ägnat sig en del åt språk i södra Afrika, men än mer åt göteborgsdialekten.